Obchodní podmínky

Kontakty

Motorservis Švec s.r.o.
Temenická 2244/98
787 01 Šumperk
Tel.:


Fax:
+420 583 250 930
+420 583 280 544
+420 583 280 545
+420 583 280 543
mapa

Provozní doba

AUTOSERVIS
po-pa 07-15:30
PRODEJ ND
po-čt 08-17:00
pá 08-16:30

Obchodní podmínky

Bankovní spojení pro platby v CZK - KB Šumperk

číslo účtu: 27907841/0100

SWIFT: KOMBCZPP

IBAN: CZ11 0100 0000 0000 2790 7841

Bankovní spojení pro platby EUR - ČSOB Košice

číslo účtu:4007647059/7500

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK13 7500 0000 0040 0764 7059

Košice - Slovakia

 

Obchodní činnost společnosti MOTORSERVIS Švec s.r.o. se řídí ustanovením Zákona o obchodních korporacích, č. 90/2012 Sb. a zákonem č. 89/2012 Sb. Nového občanského zákoníku v platném znění.

Objednávání zboží a služeb

 • telefonicky
 • osobně v sídle společnosti
 • elektronickou poštou
 • internetovým obchodem

Platba

 • hotově 
 • dobírkou - při převzetí zboží od přepravní služby
 • převodním příkazem - pouze pro partery 
 • převodním příkazem - na zálohovou fakturu 

Dodání zboží/služeb

 • osobní převzetí - v sídle společnosti
 • vlastní doprava kupujícího
 • přepravní službou
 • svozem společnosti MOTORSERVIS Švec s.r.o.
 • přepravní službu 

Odběratel je povinen provést kontrolu zboží při převzetí zásilky. Pokud je zboží poškozené, je nutno zejména:

 • neprodleně telefonicky nebo emailem kontaktovat dodavatele (nejpozději do 2 hodin od převzetí).  

 

Kupní cena

Kupní cena Zboží se sjednává dohodou mezi prodávajícím a kupujícím při odsouhlasení objednávky. Výše kupní ceny je uvedena na fakturách prodávajícího, a to po poskytnutí případných slev na základě dosaženého obratu, akčních slev apod.

Splatnost kupní ceny

Kupní cena je splatná okamžikem dodání zboží kupujícímu, a to v hotovosti. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena rámcová kupní smlouva, je kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné rámcové kupní smlouvě.

 

Vrácení zboží

Společnost MOTORSERVIS Švec s.r.o. akceptuje vrácení zakoupeného zboží pouze za těchto podmínek:

 • zboží je kompletní, čisté a bez známek jeho použití nebo montáže
 • obal zboží je původní, nepoškozený, kompletní a čistý
 • vrácení zboží bylo avizováno telefonicky nebo e-mailem
 • součástí vráceného zboží je vyplněná průvodka
 • 0% srážka z ceny zboží vráceného ve lhůtě do 7 kalendářních dnů
 • 15% srážka z ceny zboží vráceného ve lhůtě 8-21 kalendářních dnů
 • 25% srážka z ceny zboží vráceného ve lhůtě 22-40 kalendářních dnů
 • 40% srážka z ceny zboží vráceného ve lhůtě 41-60 kalendářních dnů
 • 60% srážka z ceny zboží vráceného ve lhůtě 61-100 kalendářních dnů

Cenu dopravy při vracení zboží zpět hradí zákazník.

Společnost MOTORSERVIS Švec s.r.o. si vyhrazuje právo nepřijmout vracené zboží zejména když:

 • bylo zboží dodáno na speciální objednávku
 • zboží nebo část vraceného zboží pochází ze speciální  akce nebo z výprodeje
 • pokud se výrazně změnila dodavatelská cena
 • lhůta pro vrácení přesáhla 100 dnů od pořízení

 

Záruka

Společnost MOTORSERVIS poskytuje 12měsíční záruční lhůtu na nové zboží a 6měsíční záruční lhůtu na opravy. Záruka zahrnuje výměnu nebo vrácení peněz původnímu kupujícímu. Záruka se vztahuje pouze na vadné materiály nebo zpracování. Bez ohledu na spolupůsobící příčiny se záruka nevztahuje na: (a) vady způsobené dopravní nehodou, tzn. bezprostředně zvenčí náhle způsobenou událostí s mechanickým silovým působením, (b) vady vniklé běžným opotřebením, (c) vzniklé nedostatek pravidelné údržby, (d) vady způsobené použitím nesprávného vybavení a technologických postupů    (e) vady vzniklé svévolným nebo zlovolným jednáním, (f) vady způsobené nedbalostí, (g) vady způsobené požárem nebo explozí, (h) vady které vznikly použitím výrobku v rozporu s účelem, ke kterému je určen (např. vozidlo bylo použito k vlečení přívěsu o vyšší hmotosti než jsou přípustné hodnoty stanové výrobcem), (i) vady které vzniknou v důsledku použití nevhodných provozních a mazacích hmot, (j) vady které budou způsobeny úpravami výrobku nebo zásahem do jeho konstrukce, (k) vady vzniklé použitím věci, která zjevně vyžadovala opravu, vyjímkou jsou případy, že vada prokazatelně není v příčinné souvislosti. Chybné materiály a/nebo špatné zpracování musí být prokazatelné a musí být neprodleně písemně oznámeny společnosti MOTORSERVIS. V případě uznání záruky MOTORSERVIS na své vlastní náklady a dle svých možností opraví nebo vymění vadné díly, nebo za ně vrátí peníze. V takovém případě jsou ale vyloučeny veškeré výslovné nebo předpokládané záruky, nebo podmínky v souvislosti s kvalitou nebo vhodností pro daný účel použití zboží. Zboží prodávané společností MOTORSERVIS je určeno k montáži v odborném nebo autorizovaném servisu. Je odpovědností kvalifikovaného pracovníka zkontrolovat stav, úplnost a použitelnost dílů před a během instalace. Všechny díly je třeba instalovat podle pokynů výrobce originálních zařízení. Nepřebíráme odpovědnost za následné poškození  nebo ztráty zisku.

Ochrana osobních údajů

Povinností prodávajícího je dodržování zákona 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a informací. Při objednávce zboží telefonem, e-mailem, prostřednictvím e-shopu na www.shop.motorservis.cz souhlasí zákazník závazně s zpracováním osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti MOTORSERVIS Švec s.r.o. v rozsahu zákona 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a informací. Na písemnou žádost zákazníka, mohou být jeho osobní údaje v databázi společnosti MOTORSERVIS Švec s.r.o. změněny.

 

Smluvní záruky společnosti MOTORSERVIS Švec s.r.o.

 • na nové zboží 12 měsíců
 • na repasované zboží 6 měsíců
 • na opravy 6 měsíců

 

Omezení odpovědnosti

V rozsahu povoleném zákonem společnost MOTORSERVIS neposkytuje vůči webové stránce žádné záruky, zejména s omezením, zárukami ohledně přesnosti popisů a ilustrací položek na webových stránkách a e-shopu nebo v našem katalogu či jiných porušováních IP a virem. Usilujeme o to, aby naše stránky byly aktuální, ale nemůžeme zaručit, že stránky a jejich obsah jsou zcela bez technických chyb, virů nebo cokoli jiného, které by mohlo mít škodlivý vliv na váš počítač nebo jakoukoli jinou technologii. MOTORSERVIS se také bude snažit o nepřetržitý přístup k webu 24 hodin denně, ale přístup může být kdykoli pozastaven, omezen nebo ukončen. Používáním této stránky souhlasíte s tím, že přebíráte plnou zodpovědnost za veškeré náklady spojené s nezbytným servisem nebo opravou jakéhokoli zařízení, které používáte. Toto prohlášení samozřejmě neovlivňuje vaše zákonná práva zákazníka.
V rozsahu povoleném zákonem nebude společnost MOTORSERVIS vůči vám ve smlouvě, odpovědnosti (včetně nedbalosti) nebo jinak odpovědná za jakoukoli ztrátu (včetně ztráty zisku), náklady nebo škodu (nepřímé, následné nebo jinak) Vašeho používání webových stránek nebo použití informací předávaných prostřednictvím webové stránky, a to i v případě, že si uvědomíme, že taková ztráta je možná. Kromě toho nebudeme odpovědni vůči vám za porušení těchto podmínek ani za selhání v případě, že zpoždění nebo selhání je způsobeno příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu.
Stránku musíte používat pouze pro zákonné účely. Registrací u nás uznáváte, že jste zodpovědný/á za veškerý přístup k webu pomocí podrobností o přihlašování, které nám poskytnete. Stejně jako u všech hesel a uživatelských jmen, je důležité, abyste je vždy zachovávali důvěrné.
Pokud je jakákoli část těchto podmínek nezákonná, neplatná nebo z jakéhokoli jiného důvodu nevymahatelná, pak toto ustanovení bude vyloučeno z podmínek a nebude mít vliv na platnost nebo vymahatelnost kteréhokoli ze zbývajících ustanovení. Také, pokud se nám nepodaří uplatnit právo podle těchto podmínek, neznamená to, že nemáme právo prosadit další práva nebo stejný druh práva v pozdější fázi.