Reklamační řád

Postup při řešení reklamací

Reklamujete-li početní rozdíl v dodávce zboží, není nutné vyplňovat reklamační protokol. Stačí zavolat na čísla + 420 583250930 nebo +420 601366783 a nahlásit rozdíl. Vedoucí skladu provede kontrolu ve skladové evidenci a pokud zjistí rozdíl, zboží Vám ihned zašleme gratis. Nicméně je nutné tuto reklamaci uskutečnit během dne, kdy Vám bylo zboží dodané. Na pozdější reklamace již nebereme zřetel.

Převzetí poškozené zásilky. V případě, že se zásilka jeví jako zjevně poškozená již v době doručení, musíte jako příjemce o tomto zjištění nejpozději při převzetí zásilky informovat dopravce a zásilku přijmout pouze za podmínky písemného škodního záznamu, a to formou Zápisu o škodě nebo přípisem do doručujícího listu dopravce. Bez tohoto zápisu nebo v případě, že dopravce odmítl tento zápis vyhotovit, nejste jako příjemce povinen zásilku převzít. Samostatný zápis o škodě nebo přípis o škodě do potvrzení o předání zásilek je podkladem pro následné uplatnění práv poškozené strany. Jakmile ale jednou přepravní službě potvrdíte převzetí zásilky, je tato považována jako bezvadně doručená a na pozdější reklamace my a ani přepravní společnost nebereme zřetel.

V případě, že si zásilku přebíráte z nočního depa, je nutné nás informovat o poškození nejpozději do 10:00 v den doručení. Poškozenou zásilku (obal) prosím vyfoťte a následně rozbalte. V případě, že je zboží poškozeno, informujte nás o tom telefonicky a také e-mailem (zasláním fotodokumentace).

Reklamujete-li kvalitativní vady je nutné postupovat následujícím způsobem.

 1. O reklamaci nás předem telefonicky informujte na tel. čísle 601 366 783
 2. Stáhněte si reklamační protokol.
 3. Formát. pdf (vyplníte ručně)
 4. Formát .doc (vypníte ve Wordu)
 5. Čitelně a kompletně jej vyplňte a připojte k němu veškeré materiály, které mohou podpořit Váš nárok (výpisy diagnostiky, vyčtení paměti závad, prohlášení odborného servisu, apod.)
 6. Do formuláře uveďte e-mailovou adresu, ze které s námi budete komunikovat.
 7. Vyplněný reklamační formulář odešlete ve formátu .pdf na e-mail reklamace@motorservis.cz.
 8. Reklamované zboží nám odešlete na naši adresu. Zajistěte prosím, aby nevytékaly provozní kapaliny. Není-li to dost dobře možné nám zboží zaslat (motor, polomotor), musíte nám  umožnit odborné posouzení stavu výrobku, vč. podmínek, za nichž byl výrobek užíván nebo provozován. Po telefonické dohodě bude vyslán technik. V případě uplatňování odpovědnosti za vady jsme oprávněni po Vás požadovat protokol o vyčtení paměti závad z řídící jednotky motoru v autorizovaném servisu.
 9. Dnem přijetí a zahájení reklamace je okamžik, kdy jsou splněny obě podmínky tj. obdržení kompletně vyplněného reklamačního protokolu a obdržení reklamovaného zboží,  popř. zápis z kontroly motoru u Vás.
 10. O přijetí reklamace obdržíte potvrzení na e-mail.
 11. Reklamaci vyřídíme v přiměřené lhůtě, která odpovídá charakteru zboží a závady. 
 12. O ukončení reklamace obdržíte zprávu na e-mail.
 13. V případě uznání reklamace budeme postupovat podle zákonného požadavku, který uvedete do reklamačního protokolu. Pokud požadavek neuvedete, postupujeme v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.  

* V případě vyslání našeho nebo externího technika k posouzení reklamace a pokud reklamace bude zjevně neoprávněná, budou účtovány náklady v souladu s naší hodinovou sazbou, ztrátou času a cestovními výdaji.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.