Reklamační řád

Postup při řešení reklamací

Reklamujete-li početní rozdíl v dodávce zboží, není nutné vyplňovat reklamační protokol. Stačí zavolat na čísla + 420 583250930 nebo +420 601366783 a nahlásit rozdíl. Vedoucí skladu provede kontrolu ve skladové evidenci a pokud zjistí rozdíl, zboží Vám ihned zašleme gratis. Nicméně je nutné tuto reklamaci uskutečnit během toho dne, kdy Vám bylo zboží dodané. Na pozdější reklamace již nebereme zřetel.

Převzetí poškozené zásilky. V případě, že se zásilka jeví jako zjevně poškozená již v době doručení, musíte jako příjemce o tomto zjištění nejpozději při převzetí zásilky informovat dopravce a zásilku přijmout pouze za podmínky písemného škodního záznamu, a to formou Zápisu o škodě nebo přípisem do doručujícího listu dopravce. Bez tohoto zápisu nebo v případě, že dopravce odmítl tento zápis vyhotovit, nejste jako příjemce povinen zásilku převzít. Samostatný zápis o škodě nebo přípis o škodě do potvrzení o předání zásilek je podkladem pro následné uplatnění práv poškozené strany. Jakmile ale jednou přepravní službě potvrdíte převzetí zásilky, je tato považována jako bezvadně doručená a na pozdější reklamace my a ani přepravní společnost nebereme zřetel.

V případě, že si zásilku přebíráte z nočního depa, je nutné nás informovat o poškození nejpozději do 10:00 v den doručení. Poškozenou zásilku (obal) prosím vyfoťte a následně rozbalte. V případě, že je zboží poškozeno, informujte nás o tom telefonicky a také e-mailem (zasláním fotodokumentace).

Reklamujete-li kvalitativní vady je nutné postupovat následujícím způsobem.

 1. O reklamaci nás předem telefonicky informujte na tel. čísle 601 366 783
 2. Stáhněte si reklamační protokol.
 3. Formát. pdf (vyplníte ručně)
 4. Formát .doc (vypníte ve Wordu)
 5. Čitelně a kompletně jej vyplňte a připojte k němu veškeré materiály, které mohou podpořit Váš nárok (výpisy diagnostiky, vyčtení paměti závad, prohlášení odborného servisu, apod.)
 6. Do formuláře uveďte e-mailovou adresu, ze které s námi budete komunikovat.
 7. Vyplněný reklamační formulář odešlete nejlépe ve formátu .pdf na e-mail motorservis@motorservis.cz, nebo jej přiložte k reklamovanému dílu a odešlete společně s ním. 
 8. Reklamované zboží nám odešlete na naši adresu. Zajistěte prosím, aby nevytékaly provozní kapaliny. Není-li to dost dobře možné nám zboží zaslat (motor, polomotor), musíte nám  umožnit odborné posouzení stavu výrobku, vč. podmínek, za nichž byl výrobek užíván nebo provozován. Po telefonické dohodě bude vyslán technik. V případě uplatňování odpovědnosti za vady jsme oprávněni po Vás požadovat protokol o vyčtení paměti závad z řídící jednotky motoru v autorizovaném servisu.
 9. Dnem přijetí a zahájení reklamace je okamžik, kdy jsou splněny obě podmínky tj. obdržení kompletně vyplněného reklamačního protokolu a obdržení reklamovaného zboží,  popř. zápis z kontroly motoru u Vás.
 10. O přijetí reklamace obdržíte potvrzení na e-mail.
 11. Reklamaci vyřídíme v přiměřené lhůtě, která odpovídá charakteru zboží a závady. 
 12. O ukončení reklamace obdržíte zprávu na e-mail.
 13. V případě uznání reklamace budeme postupovat podle zákonného požadavku, který uvedete do reklamačního protokolu. Pokud požadavek neuvedete, postupujeme v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.  

* V případě vyslání našeho nebo externího technika k posouzení reklamace a pokud reklamace bude zjevně neoprávněná, budou účtovány náklady v souladu s naší hodinovou sazbou, ztrátou času a cestovními výdaji.